Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II).

Projekt vycházející z Operačního programu Zaměstnanost+ (OPZ). Finanční prostředky čerpané z Evropského sociálního fondu pak mohou sloužit k odbornému vzdělávání zaměstnanců.

 • Financování jazykových kurzů, IT, zisku řidičských oprávnění a technických kurzů.

 • Nově se vztahuje i na online vzdělávání.

 • Vhodné pro podniky, neziskové organizace i OSVČ.

 • Výše dotace vychází z ceny kurzu a náhrady mzdy účastníků kurzu.

Entrepreneurs

Program rozvoje venkova (PRV).

Zahájení činnosti mladých zemědělců. Vztahuje se na osoby, které zahajují zemědělskou činnost poprvé. V době žádosti o dotaci musí být mladému zemědělci mezi 18 až 40 lety.

 • Financování technologií pro živočišnou i rostlinnou výrobu a pořízení strojů.

 • Nákup zemědělských nemovitostí, hospodářských zvířat, sadby, hnojiv či krmiv.

 • Dotace se vyplácí ve 2 splátkách.

 • Podporovány jsou pouze malé (mikro) podniky.

Další podpory z evropských fondů.

Mezi programy pro podporu zaměstnanosti dominuje POVEZ II. Existuje ale ještě celá řada dalších programů pro různá odvětví – záleží vždy na konkrétních požadavcích žadatele.

 • EIC Accelerator Open podporuje výzkum a vývoj v jakémkoliv odvětví.

 • EIC Accelerator Challenges je zaměřen na digitální technologie, medicínskou techniku a nízkouhlíkový průmysl.

 • Programy financované TAČR.

 • Aplikace (OPTAK).

Accounting resources

Žadatelé a cílové skupiny dotací z EU.

Žadatel se zaměstnanci

Podnikatelský subjekt, státní podnik, OSVČ.

OSVČ

Jako žadatel bez zaměstnanců.

Nestátní neziskové organizace

Také dosáhnou na dotaci projektu.

Zaměstnanci

Všichni zaměstnanci kromě osob pracujících na DPP.

Potenciální zaměstnanci

Osoby, u kterých zaměstnavatel předpokládá nástup do práce.

Chcete získat konzultaci zdarma?
Ano, to chci!

Specifika programu POVEZ II.

Zde najdete výčet populárních opatření podporovaných programem POVEZ II a příklady žadatelů, kteří na dotace nedosáhnou.

Podporovaná opatření

 • Jazykové kurzy (s akreditací i bez)

 • Profesní průkazy

 • Řidičská oprávnění skupin C,D, E, T
 • Programování a obsluha CNC strojů
 • Obsluha VZV
 • IT gramotnost a kurzy odborného IT
 • Ekonomické kurzy
 • Svářečské, strojnické či jeřábnické oprávnění

Kdo na dotaci nedosáhne

 • Školy a školská zařízení
 • Obce a kraje
 • Organizační složky státu
 • Profesní a podnikatelská sdružení
 • Příspěvkové organizace územních správních celků
 • Zaměstnanci na DPP
 • Zaměstnavatelé v insolvenci
 • Zaměstnavatelé s daňovými nedoplatky

Získejte konzultaci zdarma.